Amacımız

Minik Kalpler Kanserle Mücadele Derneğinin amacı başta kanser olmak üzere, hastalıklarla mücadele etmek; kanser ve diğer hastalıklara karşı toplumda eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı yayın basımı ve dağıtımı çalışmalarını yapmak, bu sayede hastalıkların topluma zarar vermesinin önüne geçmek; başta kanser olmak üzere,  hastalıkların önlenmesi, erken teşhisi ve tedavileriyle ilgili dünyada ki gelişmeleri izleyip, bunların ülkemizde uygulanmasını sağlamak, alternatif tıp (fitoterapi)'ın sahada ve resmi kurumlarda seminerler düzenleyerek tedavi sürecini destekleyici bilinçlendirme çalışmaları yapmak.Hastalara maddi ve manevi her türlü desteği sağlamak.Yıl içinde elde ettiği gelirin 2/3'ünü kamu yararına harcamak, onkoloji hastanelerinde etkinlik yapmak ve böylece, toplumun daha sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Bağış Yap